(MOLREC)

HOME

 

CONTACT

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

 

PUBLICATIES

CURSUSSEN

 

CURSUS TRILLINGSMETING / TRILLINGSANALYSE.

 

Per 2019 is begonnen met het geven van de Cursus Trillingsmeting en de Cursus Trillingsanalyse.

Het doel van de Cursus Trillingsmeting is de instromende beginner wegwijs te maken in het vakgebied trillingsanalyse. De Cursus Trillingsanalyse helpt de doorstromende gevorderde verder in het vakgebied. Hoe roterende machines – en met name industriele pompen en motoren - zich zoal kunnen gedragen en misdragen m.b.t. trillingsgedrag wordt op een interactieve wijze behandeld met tips, tricks en praktijksituaties. Inhoudelijk steunt de cursus grotendeels op het Nederlandstalige ‘Leerboek Trillingsanalyse’ dat als .pdf bestand vrij downloadbaar is van de website www.ariemol.nl. Cursisten kunnen zich vóóraf inlezen en achteraf nog eens rustig nalezen.

 

De cursussen worden gegeven in samenwerking met Oveducon. Oveducon streeft er naar om op een professionele en gestructureerde wijze het opleidingsniveau binnen de Nederlandse industrie op een hoger plan te brengen door het geven van praktijkgerichte technische cursussen.

Dit speelt in op een trend: veel bedrijven wensen kennis en kunde niveau van eigen personeel naar een hoger plan te tillen en predictief onderhoud vorm te geven.

 

Onderwerpen welke o.a. aan bod komen:

> Conditiebewaking en predictief onderhoud opzetten: wat, hoe, waar en wanneer meten.

> Trillingsmetingen: basisbegrippen en praktische uitvoering.

> Trillingsanalyse: interpretatie van frequentiespectrum analyse en golfvorm analyse en bewegingsvorm analyse.

> Resonantieverschijnselen: kritisch toerental, fundatie problemen.

> Lagerschade detectie.

> Pomp-gerelateerde trillingen: drukpulsatie, cavitatie.

> E-motor-gerelateerde trillingen: elektrisch opgewekte trillingen, invloed frequentie omzetter.

Met uiteraard ruim baan voor de behandeling van door cursisten ingebrachte ‘hoofdpijndossiers’.

 

Wat wordt van cursisten verwacht? Enige ervaring met het gebruik van meetapparatuur en bijbehorende software is een pré doch niet strikt noodzakelijk. Trillingsanalyse is vooral een praktijkvak, dit mooie vak onder de knie krijgen leer je vooral al doende in de praktijk, ten dele via een cursus. De ‘mentor’ functie van een cursus biedt de vaak broodnodige praktische ondersteuning.

 

Een ‘in-house’ cursus behoort tot de mogelijkheden. Vooraf wordt overlegd over wat het management beoogt met een cursus en wat het opleidingsniveau en de functie binnen de organisatie is van de cursisten. Opdat de cursus inhoud optimaal kan worden afgestemd op de behoefte van de organisatie.

 

De cursus is merk-onafhankelijk. Aan de cursus is geen examen en officieel certificaat verbonden. (Geen Engelstalige Mobius Institute Category I – IV Training & Certification).

 

Informatie, cursus data en opgave via https://oveducon.nl/educatie/

 

https://oveducon.nl/educatie